Mit møde med Finn Havaleschka og begrebet talent

I forbindelse med mit bogprojekt Fang Talenterne var jeg inviteret til at møde Finn Havaleschka i Århus. Finn har jeg mødt for mange år siden, og jeg har været meget imponeret over hans talent til at udvikle HR-profilværktøjer i Garuda og måden, hvorpå han arbejder med talentudvikling i sportens verden. Finn og jeg er begge passioneret omkring golf og håndbold, så han er altid super spændende at tale med.

Meget kort inde i mødet, hvor jeg gået i gang med at fortælle om mit bogprojekt, ser jeg en panderynken hos Finn, og han afbryder mig. ”Bettina – du forvirrer mig. Du blander begreberne sammen, hvorfor gør du det?” Jeg talte om, at Millenniums og iGens (født efter ca. 1981) nu er den største generation på arbejdsmarkedet og opvokset i en digital verden, der betyder, at vi skal rekruttere anderledes i fremtiden. Jeg forklarer, at de har et ønske om autenticitet og tilgængelighed. Derudover søger de meningsfuldt arbejde, og det får de blandt andet ved at arbejde i virksomheder, der har samme værdier, men også ved at sikre sig, at de kan få deres talenter i spil i deres job. Og her stopper Finn mig.

Talent skiller vandene ad
Finn forklarer mig, at i hans verden betyder talent, at man har potentialet til at blive god til noget.

Personlighedstræk, som f.eks. empati, tillid/tiltro, opbakning, abstrakt tænkning, detaljeorientering, risikovillighed, sikkerhedsorientering med mange flere, er helt grundlæggende medfødte (genetiske) træk, der er bestemmende for:

  1. vores måde at anskue, angribe og bearbejder problemer.
  2. kvaliteten og dybden i de relationer, vi etablerer til andre, hvordan vi accepterer os selv får accept på os selv og accepterer andre.
  3. den vilje og energi, vi lægger i at gennemføre vores ideer og nå vores mål.

Opdelingen af personlighedstræk i disse 3 grupper kan føres helt tilbage til Platon. Man taler om kognition = erkendelse, tænkning og anvendelse af viden. Om emotion = følelse og affekt og om konation = vilje, stræben, handling.

Potentialet for at blive god til noget ligger i personligheden. Den geniale programmør udnytter det potentiale, som kombinationen af abstrakt logisk tænkning og detaljeorientering giver ham eller hende. Den gode leder eller måske psykolog udnytter det potentiale, som kombinationen af personlighedstræk som empati og tillid giver ham eller hende. Det siger sig selv, at disse personlighedstræk kan føre til mange andre typer af beskæftigelse, ligesom det udelukker det at blive god til en række andre. Du kan se mere om Garudas HR-profilværktøjer her http://garuda.dk/, som Finn står bag.

Hvorfor bruger mange unge så ordet talent?
Millenniums og iGens er altid online og meget globale, og derfor tror jeg, at talent er hentet fra det engelske sprog – måske ligefrem opstået som en slags ”undersættelse” frem for oversættelse – og det er nemt for dem at bruge i flæng. Og sådan tror jeg, fremtiden er. I mange set-ups vil vi se, at de kommer med en helt anden tilgang end os, der er ældre. Vi vil se en masse misforståelser, som i sidste ende giver os mulighed for forståelse, selvom alt – også begreber – bliver blandet sammen. Hvordan vi tackler det, er op til os. Vi kan sidde med armene over kors, eller vi kan træde ind i deres univers og sammen skabe noget større. De unge fokuserer på at plukke de bedste kirsebær, sørg for, at de ser din virksomhed i fremtiden – det handler min bog om.

Tak til Finn for at udfordre mig, det var som altid en stor inspiration at tale med dig.

Vil du skrives op til min bog Fang Talenterne, så klik her. 

Om forfatteren:
Bettina Wæde, Head of Recruitment i Wæde Consult, er ekspert i fremtidssikret rekruttering (bl.a. Millenniums og iGen) med over 25 års erfaring. Bettina arbejder med rekruttering, workshops (team sammensætning og talentafdækning) & foredrag og er i top 10% på verdensplan i InMail accept på LinkedIn. Hun har været registreret på liste på Twitter over top 150 best recruiters i verden. Bettina er drevet af innovation og deltager aktivt i internationale netværk, seminarer og events – senest Recruitment Expo 2017 i London og er udvalgt som Keynote Speaker i Birmingham til oktober 2017. Bettina har skrevet flere bøger. Specielt for virksomheder er foredraget Rekruttering og ledelse af Millenniums & Generation Z yderst interessant og relevant. Du er også velkommen til at linke op med Bettina på LinkedIn eller Facebook og til at følge hende på InstagramTwitter og Youtube.

Tilbud!

Prøv en Online QUICK session

Køb 30 minutters sparring til din jobsøgning fra en erfaren headhunter – Lige nu kun 450 kr!