Er presset for stort? “Survival guide” til dig, der arbejder i en high performance arbejdskultur

– Om stresshåndtering, mindset, performance og personlig modstandskraft

Skab personlig modstandskraft

For at kunne “overleve” i en high performance kultur (såsom advokat-, konsulent-, IT-, og ingeniørbranchen), må den enkelte medarbejder i kontakt med og udvikle sin indre modstandskraft (resiliens). Nogle mennesker besidder naturligt en højere grad af modstandskraft end andre. 

Men modstandskraft kan også skabes bevidst. Du kan lære at navigere i stressede situationer uden konstant at føle “negativ stress”, hvor kroppen er i et ekstremt alarmberedskab (pulsårerne trækker sig sammen, blodet løber væk fra hjernen og alle andre organer, hukommelsen mindskes, smerter pga. iltmangel og der er risiko for hovedpine og vægtstigning).

Du kan “vende det hele om” ved bevidst at opbygge mere hensigtsmæssige stressreaktioner (“positiv stress”). Herved kan du øge din performance – selv i stressede arbejdssituationer. Det beskytter dig også i en vis grad mod “negativ stress” og det høje ydre pres.

Optimér dit Mindset med BWRT

Et effektivt værktøj til at optimere din performance under stress og din modstandskraft er BWRT (BrainWorking Recursive Therapy). Denne korte terapiform kan omprogrammere dine stressreaktioner og dit mindset ved at reorganisere de neurale hjernebaner.

Når fight-or-flight reaktioner, hvor hjernen opfatter fare, gentages og forlænges, kan det på lang sigt føre til angst og depression. Kredsløb for frygt- og farereaktioner kan blive skabt i hjernen som følge af fortsat eksponering af konkurrence, højt stressniveau, udpræget pessimisme og et konfrontatorisk arbejdsmiljø. Når disse reaktionsmønstre én gang er blevet skabt, lukkes de ikke bare ned igen, fordi det er blevet fyraften, og medarbejderen er taget hjem. Reaktionsmønstret forbliver aktivt. Derfor skabes et konstant pres på den enkelte, der umiddelbart aldrig “nulstilles” igen. End ikke når arbejdsdagen afsluttes.

Med BWRT kan gamle reaktionsmønstre erstattes med nye, der i højere grad stemmer overens med et modstandsdygtigt, positivt Mindset. Du kan herefter bedre tilpasse dig den enkelte situation. Du bliver også stærkere til følelsesmæssig selvregulering, selv når du skal håndtere svære situationer. 

Du kan faktisk skabe et reaktionsmønster, hvor den stressede situation ikke opfattes som en trussel, men i stedet som en udfordring. Du bliver derfor mere optimistisk, kan udvise mere empati og skabe bedre kontakt med andre mennesker. Selv under pres og i ydre, stressede rammer bliver du i stand til at performe.

Træk vejret optimalt med Vegetativ træning

En anden vigtig nøgle til trivsel og performance er din vejrtrækning. Når du oplever stress og stort ydre pres, påvirker det den måde, du trækker vejret på. Og vejrtrækningen har langt større betydning for vores velvære, end vi går og tror. 

Måden vi har lært at trække vejret på, kan faktisk forværre stress. Så trækker vi nemlig vejret endnu hurtigere i brystet (overfladisk), og vores situation forværres yderligere. Vi trækker normalt vejret ca. 20.000 gange på et døgn, og er man påvirket af stress, så kan det være op til 28.000 gange. Under stress får din krop ikke den nødvendige ilt og energi, den behøver for at kunne fungere. 

Men der findes faktisk en mere effektiv måde, hvor man trækker vejret helt ned i maven. Med vegetativ træning kan du lære at trække vejret mere optimalt, både i hverdagen og under særligt stressende situationer. Det er en effektiv metode til at igangsætte en reorganisering af hele vores organisme. Man kan sige, at det er en smart måde at lade vores krop reparere sig selv på.

Organismens funktionsniveau øges gradvist igennem træningssessionerne. Du lærer at trække vejret mere effektivt, og du lærer at sætte personlige grænser over for andre. En hensigtsmæssig vejrtrækning hjælper dig til at være 100% tilstede og leve mere i balance. 

Vejrtrækningen du kan lære gennem vegetativ træning, gør det muligt for din krop at restituere efter stress. Dermed øger du din fysiske og mentale modstandskraft og sikrer din performance, selv under pres. Og uden, at du akkumulerer den “negative stress”, der har store konsekvenser for din krops velbefindende. 

Vegetativ træning gør det muligt for dig at vågne op hver morgen med fornyet energi i en fuldt restituerede krop. Klar til nye udfordringer.

Kend dine naturtalenter og minimér stress

Når vi har omprogrammeret dine stressreaktioner, kan jeg introducere dig for TalentProfilen. Når vi kender vores styrker, kan vi skabe retning for, hvor vi gerne vil bevæge os hen, og handle derefter. Vi forbedrer vores resultater, og vi bliver mere positive.

Mennesker trives, når de ved, hvad de er gode til, og når de får mulighed for at udleve deres potentiale, hvad enten det er på jobbet eller privat. Det åbner den enkeltes horisont, og kan gøre vedkommende til en bedre kommunikator.

Evnen til at løse problemer styrkes også, fordi den enkelte nu kan stille sig selv nye spørgsmål. Vedkommende bruger ikke længere energi på at stille kritiske spørgsmål omkring egen performance. Du kan nu spørge sig selv: “hvordan opdagede jeg lige det?”. Ved at stille dét spørgsmål, kan man identificere ens tidligere antagelser om bestemte situationer – og så problemløse. Når vi bruger vores naturlige talenter, er vi i vores ”powerzone”, og derfor også i mindre risiko for at opleve negativ stress.

Klar til forandring? 

Nu har du fået et indblik i de effektive metoder, jeg benytter. Vi behøver kun én session for at opnå de første forbedringer. Du er meget velkommen til at kontakte mig og høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Klik her. Denne artikel er en del af en serie, i artikel 1 kan du læse mere om, hvad det vil sige at arbejde i en high performance kultur og hvad det gør ved en. Klik her.

Om forfatteren: Jeg hjælper virksomheder og mennesker med at optimere deres performance. Jeg sørger for, at virksomhederne rekrutterer mennesker med de rigtige talenter, så de sikrer effektivitet og arbejdsglæde. Jeg hjælper mennesker og atleter med at øge performance. Right Mindset equals Performance. 

Tilbud!

Prøv en Online QUICK session

Køb 30 minutters sparring til din jobsøgning fra en erfaren headhunter – Lige nu kun 450 kr!