Fremtidens HR-afdeling?

Jeg har på det seneste debatteret head hunterens fremtidige rolle og fremtidens rekruttering. Men hvordan ser det ud med HR-afdelingen i fremtiden?

undefinedI årtier har HR-afdelingen taget sig af mennesker. De fleste HR-folk, jeg kender, kan da også nikke genkendende til, at de er gået ind i HR-faget, netop fordi de ville arbejde med mennesker. Problemet er bare, at jeg ofte hører, at jobsøgere, men også afdelingsledere, ofte mener, at HR-afdelingen er en stopklods. Der er gået for meget politikker og procedurer i HR-afdelingerne rundt omkring.

Måske skal HR-folkene begynde at tænke i processer i stedet for mennesker. Det, virksomhederne har behov for, er jo i virkeligheden nogen, der kan understøtte de udviklingsprocesser, som hele tiden foregår i virksomhederne. Det er de vilde, kreative og innovative processer, som skaber den største værdi for virksomhederne.

I stedet for at tænke i, hvad der driver det enkelte menneske, skal vi HR-folk måske blive bedre til at tænke i, hvad der driver de mest optimale processer. Vel at mærke uden at vi forfalder til at putte det i en kasse med mærkaten ”politik”

En god proces skal indeholde følgende ting:

  • Et defineret mål. Vi skal altid vide, hvilken vej vi skal gå.

  • Feedback: Få de mennesker, der er involveret til løbende at give feedback, så de oprigtigt føler sig involveret i processen.

  • Evaluering: Brug feedback’en til hele tiden at forbedre og toptune processen.

HR kan efter min mening bibringe større værdi ved at fungere som facilitator. De er ikke nødvendigvis skaberen eller designeren (som det ofte er tilfældet med en politik eller procedure) og bør gå helt væk fra at være ”fangevogter”.  HR kan med fordel i fremtiden assistere virksomheden med at skabe processer, der i sidste ende vil flytte organisationen fremad. Det er faktisk det, der reelt sætter mennesket – og ikke reglen – i centrum.

 

 

Tilbud!

Prøv en Online QUICK session

Køb 30 minutters sparring til din jobsøgning fra en erfaren headhunter – Lige nu kun 450 kr!