Din intuition Dit lederskab

Glæd dig! Her kommer et indlæg, hvor du møder Rikke Topp Vibe-Hastrup.

Jeg arbejder i dag med forvandling af mennesker indefra og ud. Med andre ord handler det om, at jeg hjælper dig med at finde dit autentiske jeg. Jeg har selv været igennem en forvandling med Rikke som min coach på sidelinjen og som min faste støtte. Jeg har længe vidst, at jeg var klar til forvandling, og jeg vendte hver en sten for at finde den helt rigtige person til at hjælpe mig. Jeg stødte på Rikkes bog ”Fra topdirektør til energisk leder” og blev med det samme fanget af hendes historie. Rikkes rejse har været en stor inspiration for mig – jeg elsker det autentiske. De bedste læremestre er dem, der selv har taget rejsen.

Rikke arbejder bl.a. med toppen af dansk ledelse ud fra devisen: Helhedsorienteret lederskab og mennesket intuitive beslutningskompetence som nøglen til at frigøre energien og kreativiteten hos det enkelte menneske for at kunne skabe innovation og vækst. Hun angriber ledelse fra en anden vinkel end den traditionelle.

For at inspirere eller udfordre dig, har jeg bedt Rikke om at besvare et par spørgsmål. Måske giver det dig lyst til at arbejde videre med din intuition – dit autentiske jeg.

Hvad er helhedsorienteret lederskab?
Lederskab kan udvises på forskellige måder, og med vores lederskab har vi gennem vores tanker, valg og handlinger indflydelse på os selv som individ, én eller flere andre, vores relationer og vores organisation, samfund eller hele verden. Hver tanke, hvert valg og hver handling vi som individ skaber og fører ud i livet har en indflydelse på  den helhed, som vi alle er en del af. I det helhedsorienterede lederskaber bruger lederen sin intuition som navigation, således at de beslutninger der træffes og de handlinger, der gennemføres, giver mening, gavner og skaber værdi for lederen selv, for lederens relationer og for omgivelserne – for helheden. 

Hvilke udfordringer kæmper flertallet af ledere med?
Omverdenen forandrer sig i et stadigt hastigere tempo og tid er en mangelvare hos mange ledere. Som leder kan man i dag ikke gøre tingene og finde svar som i ”de gamle dage”. Det der var rigtigt i går, er måske forkert i morgen, så hurtigt går det. Det kræver overblik og indblik på en helt ny måde at følge med forandringerne.

Forandringerne kan virke udfordrende og skabe frygt for mange ledere, men kan samtidig også skabe nye muligheder. At skulle udvikle og forandre sig selv, organisationer og systemer med den hastighed, der modsvarer forandringer i omverdenen, udfordrer det eksisterende ledelsesmæssige tankemønster og løsningsmodeller. Det kræver, at beslutningskompetencen og handlekraften styrkes for at sikre, at lederne bliver i stand til at tage det fornødne ansvar og skabe helhedsorienterede forandringer og dermed tilpasse sig de ændrede betingelser.

Det er her intuitionen kommer ind. Intuitionen rummer et afgørende potentiale og er ofte overset i beslutningsprocessen. Intuitionen er helhedsorienteret og fundamentet for vores evne til at være kreative og til umiddelbart at kende svaret – uden at vi rationelt ved hvorfor. Intuitionen er vigtigt, når vi vil bagom det, der bliver sagt, udfordre noget bestående, skal skabe noget nyt eller når vi står over dilemmaer. Og det er netop et værktøj til at løse de udfordringer flertallet af ledere kæmper med.

Hvordan kan vi arbejde med vores intuition?
Intuition er en kompetence, som kan trænes og forbedres som alle øvrige kompetencer. Vores sanser er vores personlige antenner, der gør, at signalerne fra intuitionen kan opfanges.

I en stresset hverdag lukker vi ofte af for kroppens signaler, lytter kun til hjernen og mister vores forbindelse til vores hjerte og intuitionen.  Med en øget opmærksomhed, ved daglig at vende blikket indad  med en gåtur i naturen uden forstyrrende elementer eller ved noget så simpelt som at trække vejret dybt ned i maven, skærper man forbindelse til sin intuition. Det gør en verden til forskel at stoppe op ind imellem og blot bruge 30 sekunder på dybe vejrtrækninger. Tag også gerne 10-15 minutter ud af kalenderen hver dag. Sæt dig for dig selv et sted, hvor du kan sidde uden at blive forstyrret. Luk evt. øjne og start med at fokusere på din vejrtrækning.

Hvis man konstant lever et stresset, fortravlet liv og glemmer nuet, bliver der ofte ikke skabt plads til intuitionen og kreativiteten – det der skaber udvikling og forandring. At træne sin intuition og først og fremmest åbenhed til at slippe kontrollen at lære at bruge sin intuition bevidst.

Det er vigtigt at lære at tage fat i de intuitive og rene tanker lige med det samme og uden at lade følelser og logisk tænkning have en indvirkning. Hold fast i den første tanke, for det viser sig oftest at være det rigtige for dig og den tanke du skal vælge og handle på baggrund af. Det er med intuitionen, du kan slippe dit ego og din kontrol og være autentisk i dit lederskab.

  • Vær bevidst om sin frygt og dit behov for kontrol
  • Brug din dybe vejrtrækning bevidst hver dag
  • Giv dig tid til fordybelse hver dag
  • Vær nærværende i alt, hvad du laver
  • Stol på din første indskydelse
  • Følg din første indskydelse

Hvis du bliver i tvivl, om det er din intuition, der taler til dig, kan du undersøge årsagen. Er det dit din frygt eller dit behov for kontrol, der holder dig tilbage?

Hvordan ser du fremtidens ledelse?
Vi lever i en verden, der vil blive ved at forandre sig i et stadigt hastigere tempo. Og fremtidige konkurrenceparametre vil være fleksibilitet og innovation.

Vi må derfor gøre os parate til at tage skridtet til det næste bevidsthedsniveau og være parat til at lede og skabe resultater fra en ny bevidsthed. For at opnå en større bevidsthed, må vi aktivere vores intuition. Det bliver de ledere og organisationer, der giver plads til nye innovative tanker og metoder, leder intuitivt og som derved hurtigst muligt formår at tilpasse sig forandringerne i omverdenen, der forbliver konkurrencedygtige og skaber vedvarende glæde, succes og vækst. 

Intuitionen åbner op for nye perspektiver og indfaldsvinkler og en ny måde at håndtere situationer og se andre på. Med brugen af intuitionen er tanker og tænkning umiddelbar og fremadrettet. Det er en helhedsorienteret forståelse af verden og uden tvivl og frygt. Rationalet og analysen er derimod en lineær tænkning, hvor der er indbygget tvivl og frygt forårsaget af individets erfaringer og følelser. Samtidig er intuitionen kilden til kreativitet og innovation og giver uventede løsninger og muligheder, der ikke er begrænsede af den rationelle logik og analyse. Intuitivt lederskab er fremtiden. 

______

undefinedRikke Topp Vibe-Hastrup er CEO og Intuitive Executive Advisor i virksomheden Life Component. Hun er tidligere topdirektør i en multinational virksomhed og har mere end 15 år ledelseserfaring. Rikke kombinerer i dag sin akademiske og erhvervsmæssige erfaringer med sine unikke intuitive kompetencer. Læs mere på lifecomponent.dk og på rikketopp.dk.

Håber du blev inspireret og følg mig gerne på Facebook – her deler jeg gode råd til forvandling.

Tilbud!

Prøv en Online QUICK session

Køb 30 minutters sparring til din jobsøgning fra en erfaren headhunter – Lige nu kun 450 kr!