3 rekrutteringsansvarlige udtaler sig om jobsøgning!

Ok så er jeg videre i næste udfordring:  At afdække det gode råd til jobsøgere omkring at kontakte de rekrutteringsansvarlige i forbindelse med et stillingsopslag – kan det give dig en reel fordel?

Hvis jeg en for en kort stund hopper over på den anden side af skrivebordet – så har jeg jo arbejdet som Headhunter i mange år og jeg bliver træt af ansøgere, der ringer og spørger om alt muligt! Så jeg var på forhånd sikker på konklusionen – det giver dig ikke en fordel. Men jeg skulle blive meget klogere!!!

Jeg tog kontakt til 3 forskellige personer i forskellige positioner og bad dem svare på 2 spørgsmål. Her kan du se, hvad de sagde.

Sonja Admiraal Bentzen, HR Director hos Schneider Electric DK A/S

Hvordan reagerer/oplever du det, når jobsøgere ringer på jobannoncerne? 

Jeg opfatter det positivt, når jobsøgere ringer på jobannoncer; vel og mærke kun, når de har noget relevant at spørge om. Hvis f.eks. en kandidat ringer for at blive klogere på indholdet i stillingen, som kan være afgørende for, om han/hun rent faktisk vælger at søge jobbet, synes jeg det er fint. Og kandidaten kan endda få et plus oveni hatten og blive husket, hvis han/hun med sit valg af spørgsmål og måde at ‘gebærde’ sig på i sin henvendelse, efterlader et positivt indtryk.

Omvendt er det no-go, hvis en jobsøger ringer blot med det formål at gøre sig bemærket. F.eks. spørger om indlysende ting, som står i annoncen, og opsummerer sin karriere uopfordret. Man kan med det samme mærke, hvad motivationen er for opkaldet. Og er det blot et forsøg på at skille sig ud, virker det faktisk modsat intentionen.

Så samlet set, mener jeg det er en god mulighed for jobsøgere at blive husket og på den måde få et fortrin frem for øvrige jobsøgere, hvis de har relevante og gode spørgsmål. Hvis man ikke har det, så lad være med at ringe.

Hvordan ser du jobsøgningen fremadrettet – hvad vil ændre sig i fremtiden? 

Relationer har i mange år været en stor rekrutteringskilde, og det vil det fortsat være. Dog en anelse mere ‘struktureret’ med brugen af LinkedIn. Og med dette medie, bliver man også eksponeret bredere, udover ens nærmeste netværk.

Jobsøgningen vil også i fremtiden blive mere international. Så man vil i højere grad blive kontaktet af internationale searchere og virksomheder, som kigger på LinkedIn efter egnede profiler – til Danmark eller til udlandet. Ansættelsesinterviews vil også meget vel kunne foregå via telefon og video conference, hvis det er en international virksomhed – og måske mødes man slet ikke fysisk, hvis den ansættende leder fx sidder i Kina.

Det betyder også, at man som jobsøger i fremtiden i højrere grad er i konkurrence med jobsøgere fra hele verden og ikke kun danskere. For det vil ligeledes være lettere at få tilgang til kandidater fra andre lande. Så den internationale mobilitet øges.

Martin Hyldahl Knudsen, Konsulentchef hos Ciber Danmark A/S

Hvordan reagerer/oplever du det, når jobsøgere ringer på jobannoncerne?

Det reagerer jeg som oftest som positivt på, da det viser en interesse for stillingen, og at man gerne vil tune sig ind på stillingen, før man eventuelt bare smider en standardansøgning af sted. Jeg undrer mig over så få som reelt kontakter mig, inden de sender ansøgninger af sted – det kunne flere med fordel have benyttet sig af. Men det må ikke opfattes som et krav.

Hvordan ser du jobsøgningen fremadrettet

Jeg tror meget vil være, som vi kender det i dag. Men services som LinkedIn peger i retning af, at ”markedet” er mere oplyst – man har et bedre overblik over hvem, som er hvor, og hvilke muligheder som opstår som følge deraf. Den slags medier er gode for stærke kandidater, og for virksomheder, som nemt kan se ens ”historik” – og dermed også hurtigere kunne sortere mindre egnet kandidater fra.

– hvad vil ændre sig i fremtiden?

Ciber ser klare tendenser til, at vi alle skal styrke vores færdigheder – vi skal være mere end dygtige ”håndværkere” inden for vores respektive fag. Vi skal engagere os og bruge mere tid på at forstå den underliggende forretning, vi understøtter, hvis man skal være konkurrencedygtig fremover og tiltrække gode kandidater.

Marianne Pors Andreasen, afdelingsdirektør I GoApplicate A/S

Hvordan reagerer/oplever du, når jobsøgere ringer på jobannoncerne?

Det sker faktisk sjældent at ansøgere ringer, men ofte sender de et spørgsmål eller to på mail, typisk om virksomheden. Uanset om de ringer eller skriver svarer jeg gerne på deres relevante spørgsmål. Jeg mener en ansættelse skal være motiveret begge veje, og hvis det ikke er det rigtige match mellem virksomhed og ansøger, så lad os få det afklaret hurtigst muligt.

Hvordan ser du jobsøgningen fremadrettet – hvad vil ændre sig i fremtiden?

Jeg er i en situation, hvor jeg forventer at få behov for flere ansættelser inden for det næste års tid, og derfor screener jeg løbende markedet. Det er vigtigt for mig at være forberedt, når opgaverne kommer ind, og kunne reagere hurtigt med ansættelser. Både LinkedIn og job-databaser på nettet er rigtig gode redskaber, og det er vigtigt at jobsøgere er bevidste om, hvordan de præsenterer sig her. Der er heller ikke tvivl om, at nettes muligheder bidrager til mine muligheder for forberedelse inden en samtale, så der er mindre fokus på en gennemgang af CV – mere fokus på personen bag, hvorfor vedkommende har truffet forskellige karrieremæssige valg osv.

TAK til Sonja, Martin og Marianne for at tage jer tid til at give input og fordi I deler jeres tanker omkring, hvordan i ser jobsøgninen fremadrettet…

Og her kommer det gode råd:

Jeg blev klogere.  Som jeg hører de her 3 udtale sig, så kan det give dig en fordel, hvis du har noget relevant at spørge om og du kan få efterladt et indtryk, der giver dig en fordel i forhold til resten af feltet. Men sørg for som altid at forberede dig – det gør den store forskel.

Så er det vel bare i gang – RING!

PS Har du et område/spørgsmål du gerne vil udfordre mig på inden for jobsøgning, så skriv til mig.

Tilbud!

Prøv en Online QUICK session

Køb 30 minutters sparring til din jobsøgning fra en erfaren headhunter – Lige nu kun 450 kr!