WORKSHOP

Formål:
At optimere og skabe en øget indsigt hos såvel den enkelte og i teamet med afsæt i, hvor kompatibelt er teammedlemmerne egentligt – deres indbyrdes kommunikation, styrker og eventuelle udviklingsområder. Vi berører kommunikationsform generelt og persontypologier, samt hvilke talenter vi har med os.

Mål:
Det overordnede mål er derfor, at alle oplever, at teamet optimeres via en størrelse forståelse for hinanden, også som type. En snak om, hvad det betyder at ens talenter kommer i spil i dagligdagen. Introduktionen til TeamPlayerHR og det kulturelle fit i teamet vil fremadrettet kunne danne baggrund for succesfulde rekrutteringer efterfølgende.

 1. del

Udfyldelse af spørgeskema omkring teamanalysen og udfyldelse af TalentIndikator – alt foregår online

2. del

3 timers fælles team seance med Bettina Wæde, hvor vi gennemgår resultatet, og taler om kommunikationsform, vores talenter og godt vi matcher. Vi har fokus på, hvad der virker og hvordan vi får mere af det i spil.

Plan for, hvad gør vi nu – er der noget vi ønsker at forandre.

Der er en del praktisk øvelser.