REKRUTTERING

TalentIndikatoren er god til ansættelser og forfremmelser fordi:

  • Der er større sammenhæng mellem talent og jobsucces, end der er mellem jobsucces og uddannelse + erfaring (Gallup Intl. 2001).
  • Testen er både god til at sortere 300 ansøgere ned til 25 samt at få 10 ned til 3 mulige kandidater.
  • Testen kan hjælpe HR med at målrette deres annonceskrivning, så man tiltrækker den rigtige type kandidater gennem sin annoncering, samt det er en hurtig måde at se om en netværksanbefaling også er korrekt vurderet (kun 20% chance uden testen).
  • Grundet testens spørgeform er det meget svært at ”farve” testen.
  • Grundet afrapporteringens form, er det meget let for HR at gøre tilbagemeldingen  personlig og positiv.
  • Man kan få udskrevet spørgsmål til at stille reflektanten hvis man ønsker det.

Hvis man bruger testen på hele ansøgningsfeltet – screener på talenter – forsvinder 45% af de kompetente kandidater ikke, som tilfældet er ved traditionel gennemlæsning af ansøgninger (Harvard Business Review 2006 Buckingham 2000).

TalentIndikatoren indikerer også, hvor godt den kommende leder og kultur passer til kandidaten, samt om vedkommende vil kunne fylde sin jobrolle i teamet. Da testen også fortæller meget om, hvorfor reflektanten motiveres, vil det være lettere for den kommende leder, at se hvem, der vil fungere bedst med lederen og de øvrige medarbejdere. Testen er god til at sikre, at ”lederen ikke ansætter en dårlig kopi af sig selv”.

Den test man bruger på den, man ansætter, vil fremover kunne bruges til at udvikle medarbejderen, give lederen ideer om, hvordan hun/han leder medarbejderen bedst. Derudover vil den kunne bruges i projektgrupper og lignende tværfaglig arbejde til at sikre, at det optimale team der sættes sammen.

Testen består af  440 spørgsmål og et specielt spørgesystem som sikrer, at man kommer igennem på omkring 30 minutter, det betyder, at den interne validitet er +0,92, hvor normen er under 0,70 for andre test. Dette gør TalentIndikatoren til én af verdens mest valide tests.

TalentIndikatoren fortæller meget klar; hvad man får og hvordan det aktiveres, samt hvad man ikke får, og hvordan man styre uden om det!